Historia

Gösta Åkerlund har under mer än en mansålder varit gästgivare i lappmarkskommunen Jokkmokk och polcirkeln. Som sådan har han sett människor komma och gå, upplevt människor och händelser med den förvandling som lappmarken i norr undergått. Här ges en sammanfattning grundad på skriften ”Gästgivare vid polcirkeln”, där han samlat en del berättelser och betraktelser om tider som varit.

Det gamla gästgifveriet

Gästgifvaregården var av hävd ett ställe där resande mot betalning fick kost, härbärge och skjuts. Gästgiverier har gamla anor i vårt land, omnämnt redan omkring år 1280 och på senare tid styrda genom Gästgifveri- och skjutsstadgan (senast utfärdad 1911).

År 1925 kom Olof Axel Åkerlund och hans hustru Emma att arrendera Gästgifvaregården i Jokkmokk på tre år av Landstinget som då ägde huset. ”Arrendesumman var 2.000 kr per år och i detta ingick att man skulle hålla hästskjutsar för färd till Koskats samt till Murjek (ca 6 mil enkel sträcka) samt västerut till Kvikkjokk (ca 12 mil)”.

Gästgiveriet bestod ursprungligen av åtta gästrum samt en salong. Salongen användes till kafferum där gästerna stannade för samtal.  I byggnaden fanns också en matsal en s k ”bondsal” som användes som danslokal när man hade fest men även som uppackningssal för handelsresande.

Köket i Gästgifveriet var stort och väl tilltaget. Allt vatten bars från en brunn på gården och avfall och slask måste bäras ut. Arbetsdagarna var långa och mödosamma och i avtalet fanns skrivet att gäster kunde anlända när helst på dygnet.

Tjänstefolk

Vintertid fanns på Gästgifveriet åtminstone två drängar stationerade, dessa skulle sköta hästar, skjutsa gäster och köra hem ved. Torrfuror stämplades och sågades till lämpliga klabbar som sedan klövs till vedträn lämpliga att elda i kakelugnarna med.

Tvättstuga fanns i anslutning till Gästgifveriet och här kokades tvätten i en stor gryta för att sedan köras ned till Älvsborg för att sköljas i Lilla Luleälven. Vintertid fick man i isen hugga ett vattenhål inför sköljningen. Därefter kördes tvätten tillbaka för att hängas på en torkvind belägen ovanför tvättstugan för att sedan tas ned för att handmanglas och strykas.

Några kylar eller frysar fanns inte under denna tid och därför sågades lämpliga isblock från Skabramsjöns is som sedan kördes hem för att läggas i en jordkällare. Isen täcktes med sågspån för att hindra avsmältning och på så sätt kunde isen bevaras långt in på hösten vilket var nödvändigt för kylning av mat och tillagning av glass.

Den helt dominerade maten utgjordes av renkött och fisk från orten samt mjölk och grynmat. Gröten var ett obligatorium och ingick alltid vid någon av dagens måltider.

När gästgifveristadgan upphörde att gälla  1932 fortsatte verksamheten i egen regi under hotell Gästis, med tanke på den goda service som funnits i landets gästgiverier ville man behålla det förplikande namnet.

Under denna tid hade byarna runt kyrkbyn Jokkmokk alla egna gårdar som användes av byborna när de vistades i samhället för att utföra olika ärenden. Där fanns Porjusgården, Vaikijaurgården, Lars Antonsongården etc. Gästis inköpte av Petter Lundqvist den s k Vajmatgården och 1940 när bröderna Gösta och Göte Åkerlund övertog verksamheten av sin far Axel byggdes huset till för att inrymma större matsal  och fler rum.

1945 gjorde bröderna Åkerlund ytterligare en utbyggnad, en ”veranda” byggdes till och köket förflyttades till nedre planet. År 1954 gjordes sedan en mer omfattande utbyggnad, då tillkom ny matsal och andra för hotellet nödvändiga utrymmen. 1955 erhöll restaurangen fullständiga spriträttigheter.
Under tiden 1987-88 upprustades rummen med bl a dusch och wc och under åren 1993 och 1995 bygges restaurangen till med ”timmerstugan” och ”kåtan” då med Göstas som Kenneth vid rodret.

Bio Norden

Axel Olof Åkerlund startade biograf i Jokkmokk år 1915 och en ny biograf – Bio Norden –  byggdes i egen regi 1935. Byggnaden ritades av den lokala byggmästare Kristiansson. Filmhistoria har därefter skrivits i Jokkmokk under årens lopp och Gösta Åkerlund har hållit i trådarna både som reklammakare och som sponsor. Filmen ”4×4, av Jan Troell – spelades in med utgångspunkt från Gästis i Jokkmokk och franske mästerregissören Jacques Feider påbörjade med sin tids kvinnliga storstjärna Michele Morgan i huvudrollen sin filminspelning i Jokkmokk. Andra filmregissörer och stjärnor som bott på Gästis under filminspelningar är forstmästare Stig Wesslén som under fyra år hade Jokkmokk och Gästis som utgångspunkt för sina filmer om Lappland under 1940-talet. Arne Sucksdorff filmade också i bygden under 1950-talet och Mai Zetterling  bodde på Gästis då hon spelade i scenerna till sin engelska TV-film om landet vid polcirkeln. Listan kan göras mycket, mycket längre.

1935 fanns även Riksteater i Jokkmokk och i fullsatt salong kunde 264 personer få plats. Det gavs teater med fyra föreställningar per år och föreningen hade fler än hundra medlemmar i Jokkmokk.

Även revyer gavs på Bio Norden och Karl Gerhard visade vid ett par tillfällen sin konst för de mycket intresserade jokkmokksborna. Under åren blev det en hel del teaterföreställningar med både stora och små skådespelare.

Nya ägare

2015 såldes de anrika hotellet och biografen till Annelie Päiviö och Katrin Bagge. Då hade verksamheten funnits i krögarfamiljen Åkerlunds ägo under tre generationer. I samband med försäljningen byter det anrika hotell Gästis namn till Hotel Akerlund, åter ett namn som förpliktigar och kopplar samman till krögarfamiljen Åkerlunds livsverk i Jokkmokk men som också symboliserar en ny start för det gamla hotellet.