BOKNINGSVILLKOR För individuella bokningar Jokkmokks Marknad 2023

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE

En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Du kan få det muntligen, skriftligen eller via bokningssystemet. Vid bokningen måste du uppge namn, adress, e-postadress, ankomst- och avresetid samt betalningsmetod. Det är viktigt att du tillhandahåller din e-postadress så att du kan få din bokningsbekräftelse.
Vid incheckning ska bokningsbekräftelsen kunna uppvisas vid förfrågan.

För att boka ett rum på Hotel Akerlund måste du vara minst 18 år. Om du bokar rummet för en minderårig är du ansvarig. Minderåriga under 18 år inte tillåtna att övernatta utan målsmans sällskap. Ett intyg som ger tillstånd räcker inte. Av säkerhetsskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i hotellrum eller andra reserverade lokaler.

Det är gästens ansvar att kontrollera så att bokningsuppgifterna på bokningsbekräftel-sen stämmer. Är något felaktigt är det gästens ansvar att kontakta hotellet snarast möjligt för rättelse.

AVBOKNING/ÄNDRING/BETALNING

Bokningen kan ändras eller avbokas:

Minst 14 dagar före ankomst – kostnadsfritt 7-14 dagar före ankomst – 50% av vistelsen
1-7 dagar  före ankomst –  75% av vistelsen
Samma dag som ankomst – 100% av vistelsen

Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.
Alla förfrågningar gällande ändring eller avbokning av en befintlig bokning kan ske per telefon +46 971 100 12 eller via e-post till info(a)hotelakerlund.se

DELBETALNING I FÖRSKOTT

50% av vistelsen betalas 21 dagar före ankomst, resterande del av vistelsen betalas i vid ankomst till hotellet.

TIDIG AVRESA

Om du har bokat ett rum för en viss tidsperiod men avresan sker full debitering för bokad vistelse. Kontakta hotellet för att meddela din avresa.

UTEBLIVEN ANKOMST

Vid utebliven ankomst utan att meddelat hotellet inom ovan föreskriven tid debiteras hela vistelsen.

SEN INCHECKNING

Meddela oss om du behöver checka in efter stängning och vill göra en sen incheckning.

INCHECKNING/UTCHECKNING

Incheckning kan ske från kl 15.00.
Eventuella synpunkter och anmärkningar på rummen meddelas till receptionisten snarast efter incheckning.

Utcheckning från Hotel Akerlund sker senast klockan 12.00 på avresedagen.
Vid senare utcheckning, vänligen kontakta receptionen för tilläggsavgift.

RÖKNING PÅ RUMMET ELLER ANNAN SKADEGÖRELSE

Gästen eller den betalningsansvarige för rummet är ansvarig för eventuell skada på rum, utrustning eller lokaler tillhörande hotellet, till följd av oansvarigt uppträdande.
Samtliga gästrum på Hotel Akerlund är rökfria och vid överträdelse debiteras gästen för saneringskostnaden.

ANSVAR FÖR EGENDOM

Hotellet ansvarar inte för egendom som förvaras i hotellrum eller i hotellets lokaler.
Hotellet har rätt att neka boende
Hos oss sover och vilar människor på dygnets alla timmar. Det är därför viktigt att, under alla tidpunkter på dygnet, visa hänsyn och inte skrika eller springa i korridorerna. Av denna anledning, samt för personalens och gästernas säkerhet förbehåller vi oss rätten att neka boende. Skäl för vårt beslut kan vara uppförande och/eller fysiska/psykiska tillstånd som stör eller skapar oro bland de andra gästerna eller att full betalning för boendet inte kan erläggas.

DIN EGEN SÄKERHET

Bekanta dig alltid med nödutgångar, larmknappar och brandsläckare. Se instruktionerna på baksidan av dörren till ditt hotellrum.

FORCE MAJEURE

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränk-ningar i leveranser eller andra omständlig-heter utanför hotellets kontroll, berättigar hotellet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Hotel Akerlund lagrar inga personuppgifter.

ÖVRIGT

Trots att alla ansträngningar görs för att se till att information på vår webbplats är aktuell och korrekt, kan hotellet inte ta något ansvar för eventuella förluster som direkt eller indirekt har uppstått till följd av användningen av denna information och/eller på vår hemsida.

Gäller fr o m 2023-09-01