Midnattssolens trädgård

I Jokkmokk har under flera års tid ett arbete fortgått med att skapa möjligheter för en ny attraktion: ”Midnattssolens trädgård”. Jokkmokks kommun påbörjade i projektform arbetet med detta och nu har man kommit så långt att en Insamlingsstiftelse startat mot sin väg mot att realisera visionen.

Upprop – Midnattssolens trädgård i Jokkmokk

Nedanstående stiftare har den 17 februari 2021 bildat Insamlingsstiftelsen Midnattssolens trädgård Jokkmokk. De medel som inflyter efter detta upprop ska som en självständig förmögenhet främja stiftelsens ändamål att stödja uppförande, drift och utveckling av anläggningen Midnattssolens trädgård i Jokkmokk. De insamlade medlen kommer att förvaltas av insamlingsstiftelsens styrelse i enlighet med stiftelsens stadgar.

Den blivande anläggningen syftar till att främja trädgårds- och matkultur, naturupplevelser, samekultur och arkitektur samt forskning och utbildning inom dessa områden. Anläggningen kommer vara en attraktiv trädgårdsverksamhet för besökare och därmed stärka Jokkmokk som besöksmål.

Pengar kommer att sökas från EU, statliga och andra organisationer men även privatpersoner är välkomna lämna bidrag till skapandet av anläggningen. Influtna pengar kommer senare, med avdrag för stiftelsens administrativa kostnader, överföras till den organisation som ska uppföra och driva anläggningen.

Jokkmokk den 17 februari 2021

För Linnésamfundet Polcirkeln – Björn Anders Larsson, ordförande

Hotel Akerlund AB – Annelie Päiviö/Katrin Bagge
Essense of Lapland – Eva Gunnare
Jokkmokks Log AB – Päivi Sainio Rohner
Arctic Guest House and Activities AB – Caisa Isaksson

Vill du bidra till att förverkliga Midnattsolens Trädgård genom att lämna en gåva?

BG: 5688-4364 eller Swish: 123 035 00 33