Konferera i vår fantastiska möteskåta.

Med högt till tak och med plats för 20-talet deltagare är vår kåta perfekt för era möten, föreläsningar eller dylikt.

Kåtan är utrustad med vanligaste bastekniken såsom projektor, whiteboard osv.