Med anledning av Covid-19

Viktig Information ❗️
Många företag inom hotell, restaurang och turismbranschen befinner sig just nu i en tuff situation.
Framtiden är oviss och avbokningarna strömmar in på grund av pågående pandemi, så även hos oss.
Vi på Akerlund har beslutat oss för att vida åtgärder för att fortsatt kunna bedriva verksamhet under denna tid, men även för att vara redo att köra igång i full drift när samhället är redo för detta, vi vill dock klargöra att vi fortfarande tar emot förfrågningar på större sällskap både för mat och logi, alla dagar i veckan på telefon eller e-post, i bifogat dokument ser ni vilka åtgärder vidtar.