Vi bygger om – vecka 6

Så har då åter en vecka passerat och ingen vecka är den andra lik. Den här veckan kanske har varit särskilt utmanande då vi fått tänka om lite i både brand- och tillgänglighetsfrågor.
Det är ju en nära 100 år gamla fastighet som är tillbyggdbyggd i omgångar vilket utmanar oss att ständigt tänka till. Tillgänglighet och brandfrågor är ju självklara frågor och därför känns det extra tryggt att vi har tillgång till expertkunskap som både ser till fastighetens möjligheter och till de lagkrav som finns.

Under veckan har också en del rivningsarbeten gjorts och återigen fann vi en litet minne från svunna tider. Under ett par takskivor uppenbarade sig en takmålning som gjorts någon gång under 50-talet. Här hade konstnären avbildat både kåta och renar. Källarmästaren inkallades och kunde berätta att om att han kommer i håg att pappa Gösta vid något tillfälle berättat om en Holländsk konstnär som uppehöll sig i Jokkmokk under en tid och mest troligt är det denne som lämnat ett minne efter sig.

I övrigt rullar det på enligt plan, några badrum har fått nytt ytskikt, några tak och väggar har ommålats, vissa golv förses med nya golvåsar, elektrikerna har fullt upp liksom vvs. Trapphuset mellan hotell och restaurang har försett med skivor och mellanväggarna på det nya gästtoaletterna intill restaurangen är resta.

Vi har tömt den del som vi kallar för verandan och som fått tjäna som byggarbetsplatsen fikarum under en  tid och ser med spänning fram mot en ny vecka.

 

 

IMG_2669IMG_2668IMG_2672